Latvijas arheoloģiskās kartes. No: Latviešu aizvēstures materiāli, I (Rīga 1930) 5–37

Literaturzitat
Latvijas arheoloģiskās kartes. No: Latviešu aizvēstures materiāli, I (Rīga 1930) 5–37

Weitere Beziehungen

verfasst von

Riekstiņš, Hugo