Poklewski-Koziełł, T. (1997). Jean-Marie Pesez (13 9 1929 - 24 9 1998). In Prace i Materiały, Seria Archeologiczna, 40 (1997/98.

Main page content

Publikationstyp
Nachruf in Zeitschrift
Literaturzitat
Poklewski-Koziełł, T. (1997). Jean-Marie Pesez (13 9 1929 - 24 9 1998). In Prace i Materiały, Seria Archeologiczna, 40 (1997/98.

erwähnt Person

Pesez, Jean-Marie