Zawistowicz-KintopfowaK. (1929). Zawarcie małżeństwa przez kupno w polskich obrzędach weslnych. Polskiej Akademji Umiejętności.

Main page content

Publikationstyp
Monographie
Literaturzitat
Zawistowicz-KintopfowaK. (1929). Zawarcie małżeństwa przez kupno w polskich obrzędach weslnych. Polskiej Akademji Umiejętności.