Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona / Barcelona

Name der Institution
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Ort der Institution