Točík, A. 1918- 1994. (1992). Materiály k dejinám južného Slovenska v 7.-14. storoči. Materialien zur Geschichte der Südslowakei im 7.-14. Jahrhundert. In Študijné Zvesti, 28 (1992.

Main page content

Literaturzitat
Točík, A. 1918- 1994. (1992). Materiály k dejinám južného Slovenska v 7.-14. storoči. Materialien zur Geschichte der Südslowakei im 7.-14. Jahrhundert. In Študijné Zvesti, 28 (1992.

verfasst von

Točík, Anton