Society of Antiquaries of Scotland (SAS)

Name (Institution)
Society of Antiquaries of Scotland (SAS)
GND-Nummer (Institution)
41948-5
Ort der Institution
Gründung
Bestehen seit
1780